Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ως προς την παράγραφο 4 κριτήριο απορίας του άρθρου 4 « Δικαιούχοι Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας »

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: