Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικού-αναπληρωτή) στην επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444/Β΄/26.04.1999) για την εξέταση των αιτημάτων χορήγησης ή τροποποίησης έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Λευκάδας, για το έτος 2024.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: