Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του LEADER/ CLLD 2014-2020 & 2023-2027 της ANION ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: