Απόφαση Δ.Σ. παράταση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου στην Νικιάνα κοιν. Αλεξάνδρου για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: