Απόφαση Δ.Σ. περί καθορισμού αποζημίωσης μελών Δ.Σ. & ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: