Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: