Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών Κτηματολογίου Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: