Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» .

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: