Απόφαση Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό δημοτικής συμβούλου δικαιούχου αποζημίωσης λόγω συμμετοχής της σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία της από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β ́/25-4-2018).

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: