Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα δημότισσας περί απομάκρυνσης σωληνώσεων κλπ εξοπλισμού ύδρευσης που βρίσκονται εντός ιδιοκτησίας της, στη θέση «Σαρακηνάρι» κοιν. Αγ. Πέτρου Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: