Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Λευκάδας, στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών των Γενικών Απογραφών 2021, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4772/2021

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: