Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθ. 79/2021 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2020 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: