Απόφαση ΔΣ για έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: