Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων μέχρι 80 db, εκτός του καταστήματος «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» ,το οποίο βρίσκεται εντός τουριστικού καταλύματος, με την επωνυμία «SEMIRAMIS», ιδιοκτησίας ΣΕΜΙΡΑΜΗΣ Α.Ε. με περιγραφή δραστηριότητας «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Λευκάδα - Καλαμιτσίου του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: