Απόφαση - εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την κατάρτιση σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2024

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: