Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελαττωματικών εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας» αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: