Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

564

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: