Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης της υπ΄αριθ. 27/2022 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης ΟΠΔ (στοχοθεσίας) οικ. έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: