Απόφαση Ο.Ε. επί της από 10/11/21 (αρ. εκθ. καταθ. 228/21) αγωγής του Δ.Τ. κατά (μεταξύ άλλων και) του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: