Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27/5/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ112/21) αγωγή των Μ.Κ. και Α.Κ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

556

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: