Απόφαση Ο.Ε. επί της από 28/3/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ56/21) αγωγή των Μ.Π. και Ε.Π. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

555

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: