Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. 32/2022 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

547

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: