Απόφαση Ο.Ε. για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Eurobank A.E. για τις ανάγκες της υπηρεσίας online πληρωμών IRIS από τη ΔΙΑΣ ΑΕ - Ορισμός εξουσιοδοτημένων προσώπων για την υπογραφή της σύμβασης, για την κίνηση και την πρόσβαση στον λογαριασμό.

Αριθμός Απόφασης:

423

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: