Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης κατά της αριθ’ Α191/2022 απόφασης του Mονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων αφενός της Ε. Κ. αφετέρου μεταξύ των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας, για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Αριθμός Απόφασης:

525

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: