Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της κοινοποιηθείσας την 7/10/2022 υπ΄αριθ. 358/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

568

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: