Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης, του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’195/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: