Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)», αναδόχου Γεωργίου Χόρτη.

Αριθμός Απόφασης:

681

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: