Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της διεκδικητικής αγωγής του Θεόδωρου Κατσαντώνη του Σπυρίδωνος.

Αριθμός Απόφασης:

539

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συννημένα: