Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΗ» ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: