Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: