Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ου ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 1ου ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: