Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την ένταξη του έργου «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ από τη δημοτική οδό Πλατύστομων – Περιγιαλίου προς την περιοχή Ραυτόπουλα της κοινότητας Πλατύστομων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 50.000,00 € ( με Φ.Π.Α.)

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: