Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 22/Α/23-01-2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: