Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Δήμου Μεγανησίου», Προϋπολογισμού 1.313.394,31€ (με ΦΠΑ).

Αριθμός Απόφασης:

482

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: