Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός έδρας υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

567

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: