Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 100.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

698

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: