Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του 1ου υποέργου : «Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Δήμου Μεγανησίου» της πράξης: «Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου».

Αριθμός Απόφασης:

305

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: