Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Αριθμός Απόφασης:

353

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: