Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

295

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: