Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» πρ/σμού 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: