Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: "Επισκευές Σχολείων Δήμου Λευκάδας" προϋπολογισμού: 321.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

667

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: