Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

674

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: