Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας.

Αριθμός Απόφασης:

416

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: