Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: