Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: