Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς-μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων» για τον Δήμο Μεγανησίου.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: