Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού & Γυμνασίου» με προϋπολογισμό 49.996,87 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

529

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: