Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση.

Αριθμός Απόφασης:

290

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: