Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κ/Χ Λαζαράτων – Εξάνθειας ΔΕ Σφακιωτών» πρ/σμού 24.800,00€.

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: