Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή δρόμου από Λαζαράτα - Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: